AIPPI - Oproep voor inzendingen VIE-prijs 2024

08-01-2024 Print this page
B916601

Oproep: "De Vereniging voor Intellectuele Eigendom / AIPPI Nederland reikt jaarlijks de VIE-prijs uit aan een jonge auteur van een publicatie die een wezenlijke of vernieuwende bijdrage levert aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendomsrecht of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland.

 

Tijdens het IE Symposium op woensdag 13 maart 2024 zal deze prijs weer worden uitgereikt. Voor de VIE-prijs komen in aanmerking publicaties die een wezenlijke en/of vernieuwende bijdrage leveren aan de kennis en het begrip van het intellectuele eigendoms- of het ongeoorloofde mededingingsrecht in Nederland, door een auteur die op het moment van publicatie niet ouder was dan 35 jaar, in het Nederlands of Engels, die binnen vijftien maanden voorafgaand aan de uitreiking van de prijs zijn gepubliceerd. Proefschriften komen niet in aanmerking.

 

Een jury bestaande uit deskundigen op het gebied van de IE zal bepalen aan welke publicatie de VIE-prijs, groot € 2500, zal worden toegekend. De prijs kan eventueel ook niet worden toegekend. Deelname aan de prijsvraag houdt in dat het reglement wordt aanvaard en de VIE  wordt gemachtigd de winnende publicatie te reproduceren en te verspreiden in het kader van publiciteit voor de VIE en haar activiteiten, één en ander voor zover zulks, gelet op rechten van derden, mogelijk is.

 

Publicaties of nominaties (met een afschrift van de desbetreffende publicatie als bijlage) dienen uiterlijk 26 januari 2024 zijn ingediend bij het secretariaat van de vereniging onder vermelding van “VIE-prijs” via e-mail: [email protected].

 

Het reglement en een overzicht van eerdere prijswinnaars is gepubliceerd op de website van de vereniging."