AKD benoemt Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht tot partner

Print this page 07-01-2020
B915939

Uit het persbericht: "Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht (34) is per 1 januari 2020 benoemd tot partner bij AKD.

 

“Ik kijk er enorm naar uit om samen met mijn collega’s in Nederland, België en Luxemburg onze IE-praktijk verder uit te bouwen”, reageert Roderick. “Het intellectueel eigendomsrecht blijft zich continu ontwikkelen rond nieuwe vraagstukken. Hoe is de bescherming van Artificial Intelligence-creaties geregeld? En wat is de impact van Brexit op de bescherming van Unierechten?”

 

De nieuwe AKD-partner adviseert en vertegenwoordigt nationale en internationale cliënten bij zaken over auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, reclamerecht en oneerlijke mededinging en kijkt vanuit dat perspectief met belangstelling naar deze en vele andere ontwikkelingen.

 

Het recht moet meegaan met de tijd

Roderick vervolgt: “Ook al is de uniforme bescherming van intellectuele eigendomsrechten in de EU steeds beter geregeld, toch wordt de markt ook continu geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Nieuwe technologieën en de constante ontwikkeling van de digitale samenleving leiden tot een speelveld waarin ook inbreuken op intellectuele eigendomsrechten een nieuwe dimensie krijgen, onder meer doordat vaker dan in het verleden, meerdere partijen betrokken zijn bij die inbreuken. Het recht moet meegaan met de tijd. Ook wij moeten niet volgzaam zijn, maar nadenken over welke kant het recht op beweegt. Ik vind het mooi om cliënten over de hele wereld op weg te helpen bij al deze ontwikkelingen en hen hierover te adviseren.”

 

Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van AKD
Naast zijn werk bij AKD, promoveert Roderick aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op het handelsnaamrecht. “Dit is bij uitstek een rechtsgebied waar de vraag gesteld kan worden of de wet wel voldoende met de tijd is meegegaan”. "Daarnaast draag ik als nieuwe partner graag bij aan de verdere ontwikkeling van ons kantoor. Zo wil ik onder meer werken aan het verder ontwikkelen van ons opleidingshuis AKDMY”, aldus de AKD-partner."