"Akkoord tussen auteurs en muziekuitgevers" in Muziekwereld (1, 2019)

01-03-2019 Print this page
B915666

 "[...] Auteurs en muziekuitgevers hebben een gezamenlijk advies aan de minister van Cultuur gezonden. Het advies behelst de vaststelling van een minimale redelijke vergoeding voor muziekauteurs van twee derde van de muziekauteursrecht, voor alle audio- en audiovisuele exploitatie. Daarnaast kwamen zij een Code of Conduct overeen waarin een aantal afspraken werd gemaakt over redelijke contractsvoorwaarden in muziekuitgavecontracten.

 

[...]

 

Erwin Angad-Gaur (directeur van de VCTN) vertelde kort over de inhoud van het advies: 'Onder meer wordt zowel in de toelichting op het verzoek aan de minister als in de Code of Conduct nog een keer expliciet bevestigd dat bijvoorbeeld kickbackcontracten, waarin een opdrachtgever of uitgever een deel van het auteursaandeel verkrijgt, onredelijk zijn. Dit stond al in de Memorie van Toelichting bij de Wet Auteurscontracten, maar zodra de minister dit advies algemeen verbindend verklaart, staat dat definitief en zonder verdere twijfel vast.' [...]"

 

Lees het volledige artikel hier.