The article formerly known as 13

Print this page 27-06-2019
B915781

AMI 2019/3, p. 79-88, D.J.G. Visser: "Artikel 17, voorheen artikel 13, is het bekendste en meest omstreden artikel van de DSM-richtlijn. Velen waren tegen omdat het een uploadfilter, censuur en het einde van het vrije internet zou betekenen. Anderen waren vóór omdat hiermee eindelijk de value gap zou worden gedicht. In deze bijdrage wordt artikel 17 geanalyseerd en worden enkele van de vragen die het oproept besproken. Allereerst wordt kort de bedoeling van de bepaling zelf geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de bestaande regelgeving en rechtspraak én de bestaande praktijk. Daarna worden alle onderdelen van het artikel besproken en becommentarieerd. Tot slot wordt een conclusie getrokken."