Auteursrechtelijk voorbehoud Staat der Nederlanden op woord- en beeldmerk ‘NL Netherlands’

Print this page 08-11-2019
B915892

Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 4 november 2019, houdende een auteursrechtelijk voorbehoud op het beeldmerk en woordmerk die zullen worden gebruikt ten behoeve van ‘Nederland Branding’

Staatscourant jaargang 2019, Nr. 60586, 8 november 2019

 

Artikel 1

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Buitenlandse Zaken) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met betrekking tot het ontwerp van een beeldmerken een woordmerk, als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-60586-001.png

 

[…]

 

Voorbehoud

Ingevolge artikel 15b van de Auteurswet worden werken (andere dan genoemd in artikel 11 van de Auteurswet) die door de openbare macht zijn uitgevaardigd van auteursrechtelijke bescherming uitgesloten, tenzij het auteursrecht hierop is voorbehouden. De ratio hierachter is dat openbaar gemaakte werken, afkomstig van de openbare macht in beginsel publiek domein moeten zijn. Om te voorkomen dat een partij op oneigenlijke wijze gebruik maakt van het beeldmerk en de huisstijl, dan wel voor een ander doel dan waarvoor deze zijn ontwikkeld, alsmede om te voorkomen dat een partij het beeldmerk en de huisstijl gebruikt op een manier die afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het beeldmerk, is het wenselijk een auteursrechtelijk voorbehoud zoals hierboven omschreven op het beeldmerk en het woordmerk te maken.

 

Volg voor de volledige publicatie deze link. Het logo kostte overigens € 200.000.