Benoeming nieuwe Directeur-Generaal Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Print this page 29-01-2019
B915629

Uit het persbericht: "Ragnar Gustafsson wordt de nieuwe Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Op 6 december 2018 heeft de Raad van Bestuur hem benoemd. Ragnar Gustafsson volgt per 1 juli 2019 de huidige Directeur-Generaal Edmond Simon op, die per die datum met pensioen gaat.

 

De heer Gustafsson is sinds 1 mei 2014 Adjunct-Directeur-Generaal Algemene Zaken bij BOIP. 
De benoeming is voor vijf jaar, conform een nieuw bestuursmodel in de vorm van een roulatiesysteem. De heer Gustafsson start per 1 juli 2019 officieel in zijn nieuwe functie. Vooruitlopend daarop zal hij vanaf 1 februari 2019 al een aantal aan hem gedelegeerde bevoegdheden gaan uitoefenen."