Bewijsbeslag, gedetailleerde beschrijving en monsterneming bij onrechtmatige verkrijging, gebruik of openbaarmaking van bedrijfsgeheimen

Print this page 09-03-2018
B915321

IER 2018-2, p. 1-3, mr. F.W.E. Eijsvogels: "De Richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen bevat niet een bepaling zoals artikel 7 van de IE-Handhavingsrichtlijn op grond waarvan maatregelen kunnen worden genomen tot bescherming van bewijs met betrekking tot de onrechtmatig verkrijging, gebruik of openbaarmaking van bedrijfsgeheimen.

De vraag was of in het wetsvoorstel tot implementatie van de Richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen zou worden voorzien in verder reikende bescherming door bewijsbeschermende maatregelen zoals het bewijsbeslag, de gedetailleerde beschrijving en de monsterneming op te nemen. Bij de voorbereiding van het wetsvoorstel zijn enkele experts geraadpleegd, waarbij bij sommigen de wens bestaat om in het wetsvoorstel de bepaling over bescherming van bewijsmateriaal uit de IE-Handhavingsrichtlijn over te nemen. De wetgever heeft hier niet voor gekozen.

Ik vind dat de wetgever een verstandige keuze heeft gemaakt om ervan af te zien om nu in dit wetsvoorstel een regeling over het bewijsbeslag op te nemen. Het heeft de voorkeur dat er slechts één nieuwe wettelijke regeling komt voor bewijsbeschermende maatregelen in het commune procesrecht, naast de reeds bestaande regeling in IE-zaken. Mijn indruk is dat tot die tijd de praktijk met de huidige rechtspraak over bewijsbeslag in niet IE-zaken uit de voeten zal kunnen."