BGH stelt HvJ EU (weer) vragen over het auteursrechtelijke begrip van de pastiche in Metall auf Metall V

18-10-2023 Print this page
B916572

Eisers zijn rechtsopvolgers of leden van de muziekgroep Kraftwerk. In 1977 is het muzieknummer 'Metall auf Metall' uitgebracht. In 1997 is in het muzieknummer 'Nur mir' een ritmesequentie van twee seconden gesampelt van Metall auf Metall en voordurend herhaald.

 

Volgens het BGH rijst de verdere vraag of het gebruik "voor het doel" van een pastiche in de zin van artikel 5, lid 3, letter k, van Richtlijn 2001/29/EG vereist is dat de intentie van de gebruiker wordt vastgesteld, een door het auteursrecht beschermd onderwerp met het oog op een pastiche, of dat de herkenning van het personage als een pastiche voldoende is voor degenen die op de hoogte zijn van het auteursrechtelijk beschermde onderwerp waarnaar wordt verwezen en die over het intellectuele begrip beschikken dat nodig is om de pastiche waar te nemen.


Lees het Duitse BGH-persbericht hier.