Blinde bejaarde keihard belazerd (HB)

12-10-2011 Print this page

B9 10262. Vzr. Gerechtshof Amsterdam, 2 augustus 2011, LJN: BT7315, Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. Pretium Telecom B.V.

Mediarecht. Nieuwe paragrafen voor het Handboek Rectificatie: ‘Moeilijkheden bij digitale rectificatie’. Hoger beroep met betrekking tot de rectificatie van een (in hoger beroep onbetwist) onrechtmatig artikel in De Telegraaf (‘Blinde bejaarde keihard belazerd’) en op verschillende aan dat dagblad gekoppelde digitale media. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep gedeeltelijk (vzr. Rechtbank Amsterdam, 23 juni 2011, B9 9952).

Het hof stelt het volgende voorop: De wijze van openbaarmaking en inhoud van de rectificatie staan ter discretie van de rechter. Niet noodzakelijk (maar wel gebruikelijk) is daarnaast dat de rectificatie op dezelfde wijze van openbaarmaking geschiedt als de artikelen. De rectificatiemaatregelen mogen, in hun totaliteit beschouwd, niet disproportioneel met de artikelen en hun reeds gebleken en nog te verwachten gevolgen zijn. De rechter kan afzien van een bepaalde maatregel omdat deze in de gegeven omstandigheden niet passend voorkomt.

Met betrekking tot de litigieuze rectificatie oordeelt het hof dat de rectificatie niet even sterk hoeft op te vallen als de artikelen en dat de rectificaties ook zonder toevoeging van het logo van Pretium voldoende opvallend zijn (Pretium heeft aanspraak op rectificatie, maar niet op reclame.’). Het enkele feit dat de oppervlakte van de rectificatie in het dagblad nog niet half zo groot is als die van het artikel, maakt de rectificatie nog niet onvoldoende.

Een week plaatsing van de rectificatie op de websites van Telegraaf Media zelf is te kort; één jaar is in casu passend. De Telegraaf heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de onrechtmatige publicaties al na een week niet meer vindbaar waren op het internet. In redelijkheid mag worden aangenomen dat de kans dat de digitale artikelen op onverwachte momenten nog op het internet te voorschijn komen, over één jaar verwaarloosbaar gering is geworden, althans dat zulk te voorschijn komen dan geen noemenswaardige schade meer zal meebrengen.

Aankondiging van de rectificatie op de homepage van de Telegraaf (boven de pagebreak) gedurende een halve week is naar oordeel van het in casu een sterk signaal dat op zijn plaats is; een hele week is disproportioneel. Het hof gebied de uitgever daarnaast om een drietal internetzoekmachines te verzoeken het artikel uit hun (cache)archief te verwijderen, en om een viertal gespecificeerde websites te verzoeken het overgenomen artikel te verwijderen.

Lees het arrest hier.