Boete van € 13,5 miljoen voor misbruik machtspositie Sony op de markt voor Playstation 4 videogamecontrollers

22-12-2023 Print this page
B916624

Franse mededingingsautoriteit legt Sony een boete op van € 13,5 miljoen voor misbruik van haar machtspositie op de markt voor videogamecontrollers voor de Sony Playstation 4 (PS4) door technische maatregelen te treffen die de werking van concurrerende videogamecontrollers frustreren.

 

De Autorité oordeelde dat die maatregelen eventueel gerechtvaardigd kunnen zijn om counterfeit te bestrijden, maar dat de maatregelen van Sony disproportioneel waren, omdat zij – zonder onderscheid – de goede werking van alle controllers van derden frustreerden, ook wanneer sprake was van legitieme producten. 

 

Daarnaast had Sony een ondoorzichtig licentiebeleid, waarmee Sony het op de markt brengen van concurrerende controllers rivaliserende onderneming ook hinderde. 

 

De Autorité stelde vast dat Sony zo aanzienlijke schade toebracht aan het merk imago van haar concurrenten en dat zo ook het op de markt komen van concurrerende producten vertraagd en mogelijk uitgesloten werd. 

 

Dat resulteert in een boete voor Sony van € 13.527.000

 

Lees het (Engelstalige) persbericht van de Autorité de la Concurrence hier