Brief minister EZ over wijziging in handhaving door Douane van onder EZ vallende IE-rechten

Print this page 13-06-2017
B914997

Brief van de Minister van Economische Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juni 2016

"Hierbij wil ik uw Kamer graag informeren over een wijziging in de handhaving door de Douane van onder EZ vallende intellectuele eigendomsrechten (hierna: IE-rechten).
Een modern, evenwichtig stelsel van IE-rechten speelt een cruciale rol bij het stimuleren van groei en creativiteit en het bevorderen van een concurrerende markt. Ook zijn de IE-rechten als immateriële activa van grote waarde voor innovatieve bedrijven1. Dit alles heeft echter weinig waarde als inbreuken op deze rechten niet gehandhaafd kunnen worden. Goederen die inbreuk maken op IE-rechten (zoals namaakartikelen) hebben een negatief effect op economische ontwikkelingen. Uit het op 16 april jl. gepubliceerde onderzoeksrapport van de OESO en EUIPO, blijkt dat op basis van de meest recente gegevens van 2013 in de EU maar liefst 5% van alle geïmporteerde goederen was nagemaakt of door piraterij verkregen, wat op een bedrag komt van 85 miljard Euro2. Ook vormen namaakartikelen een reële bedreiging voor de gezondheid en de veiligheid van consumenten.

[...]

Als gevolg van de breed gedragen steun van betrokken (overheids-)partijen is besloten om het handhavingsbeleid van de Douane als volgt te wijzigen:

– Met ingang van 1 juni 2016 past de Douane bij reizigersbagage de procedure uit de Douaneverordening toe.
– Voor post- en koerierszendingen is het streven de procedures uit de Douaneverordening met ingang van 1 maart 2017 toe te passen. Deze invoering vindt later plaats omdat de hiervoor noodzakelijke aanpassingen in de ICT-systemen pas dan bij de Douane volledig geïmplementeerd is en bij de IE-rechthebbenden uitgerold.

Om deze wijzigingen verder te realiseren en bekend te maken heeft de Douane haar publiekvoorlichting op het internet en de app voor reizigers per 1 juni jl. aangepast. Op korte termijn worden ook de uitvoeringsvoorschriften (zoals ook gepubliceerd op het internet) aangepast. De houders van IE-rechten, die bij haar een verzoek tot handhaving overeenkomstig de Douaneverordening hebben ingediend, zijn per brief geïnformeerd over deze wijziging. Het Openbaar Ministerie zal de Aanwijzing intellectuele eigendomsfraude en de Richtlijn voor strafvordering intellectuele eigendomsfraude aanpassen zodat deze meer aansluiten bij de hiervoor beschreven beleidswijzingen."

Lees de brief hier.