Brief van Platform Makers aan mevrouw drs. M.I. Hamer, informateur

25-05-2021 Print this page
B916185

“Amsterdam, 18 mei 2021

Geachte mevrouw Hamer,

In aanvulling op de brief van de Federatie Auteursrechtbelangen zouden wij graag namens de ruim 30.000 door Platform Makers en de bij ons platform aangesloten vakbonden en beroepsorganisaties vertegenwoordigde professionele auteurs en artiesten, uw aandacht willen vragen voor het navolgende.

[..]

De intensivering van online gebruik van creatieve content lijkt blijvend te zijn. In de brief van de Federatie wordt daarom uw bijzondere aandacht gevraagd voor de waarde van het collectief beheer, de noodzaak de nieuwe Europese Richtlijn naar haar bedoeling uit te voeren, handhaving online en herstel van de RAAP-IPP (IEPT20200908) uitspraak op Europees niveau. Tevens biedt de Federatie aan, waar van toepassing, gespreks- en overlegpartner te zijn bij de verdere verbetering van het Auteurscontractenrecht. Een belangrijke taak voor de sector zelf. Ook de overheid heeft de komende jaren naar onze overtuiging echter een belangrijke taak in dit dossier: door middels wettelijke aanscherping en flankerend beleid een daadwerkelijk eerlijke beloning voor makers te garanderen. Voor makers en voor het Platform Makers is dit het belangrijkste onderwerp. De doelstellingen van de Wet Auteurscontractenrecht lopen daarbij synchroon met de doelstellingen van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector waarmee de sector de door de SER en Raad van Cultuur geconstateerde “zorgelijke” arbeidsmarktsituatie wil verbeteren. Bijgevoegd zenden wij u daarom onze reactie op het eind vorig jaar verschenen evaluatieonderzoek naar de wet Auteurscontractenrecht.

Daarnaast vragen wij u in dat kader niet enkel de bestaande wettelijke systemen van collectief beheer op waarde te blijven schatten, maar als uitgangspunt te nemen voor een beter en eerlijker functionerend systeem voor online exploitatie. Zowel voor audiovisuele, als audioproducties, als voor de exploitatie van veel andere werken kan een zogenoemd “radiomodel’ voor zowel de consument als de maker een grote stap vooruit betekenen.

[…]

Met vriendelijke groet,

Erwin Angad-Gaur

Voorzitter Platform Makers”

 

Lees de volledige brief hier.