Chiever: "Sylvana verliest ten onrechte"

Print this page 16-06-2017
B915005

Chiever bericht: "Artikel 1, de politieke partij van Sylvana Simons moet binnen een maand haar naam wijzigen. Volgens de rechter in Amsterdam maakt de partij inbreuk op de oudere merkrechten van de Stichting Expertisecentrum Discriminatie (SED) op de identieke naam Artikel 1. Ten onrechte, meent Chiever.

(...)

Artikel 1 niet geschikt als merk
De naam Artikel 1 van de SED verwijst onmiskenbaar naar artikel 1 van de Grondwet, waarin het verbod van discriminatie is vastgelegd. De merknaam Artikel 1 is dus een naam die dient tot aanduiding van kenmerken van de dienst, namelijk activiteiten op het gebied van bestrijding van discriminatie. Daarmee is het merk uitsluitend verwijzend of beschrijvend en niet geschikt om als merk te dienen.

Doorheen geglipt
Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) had de registratie van de SED eind december 2016 naar onze mening dan ook niet mogen accepteren en de SED had geen merkbescherming mogen krijgen voor Artikel 1. De acceptatie van het merk past ook niet in het duidelijke en strenge toetsingsbeleid dat het, zeer deskundige, BBIE doorgaans voert. Maar vergissen is menselijk en het lijkt er op dat dit merk er doorheen geglipt is. Overigens had ook de rechter natuurlijk zijn eigen vraagtekens kunnen plaatsen bij de geldigheid van de registratie."

Lees hier verder.