Claimcultuur: over levensmiddelenrecht en merken

Print this page 10-10-2017
B915151

BMM Bulletin 2017-2, p. 39-43, Sarah Arayess: "Het levensmiddelenrecht is een complex rechtsgebied dat sinds een aantal jaar enorm in de spotlight is komen te staan. Food is hot en daarom krijgt het de aandacht van de politiek, media en niet te vergeten de toezichthouder. Bedrijven dienen zich een weg te laveren tussen deze 'krachten'. Ook voor het merkenrecht is enige kennis van food law onontbeerlijk. Dit artikel geeft aan de hand van veel voorbeelden en actualiteiten een mini (opfris)cursus, zodat u weer helemaal kunt meepraten."