Copyright Reform: too little too slow!

Print this page 21-04-2017
B914916

AMI 2016/6 en 2017/1, p. 3-4, Marcel de Zwaan: “Afgelopen najaar presenteerde de Europese Commissie haar plannen voor de verdere modernisering van het Europese auteursrecht. De “copyright reform” heeft sindsdien de spreekwoordelijke pennen flink in beroering gebracht.

 

[...]

 

Het zal u niet verbazen dat de Copyright Society niet alleen over het ontbreken van een wetenschappelijke onderbouwing, maar ook over het voorgestelde recht zelf wanneer zij concludeert: In sum, we believe the proposed measure will nog in any way benefit the newspaper industry and will detract from other potentially more effective ways of promoting high-quality newspaper journalism and newspaper publishing, such as tax privileges . In aanvulling daarop signaleer ik de in het voorstel en haar toelichting ontbrekende aandacht en remedie voor de bedrijfstak in de nieuwsgaring, die al vele jaren in zwaar weer verkeert, te weten de persbureaus. Zij delven de grondstoffen en vervaardigen de halffabricaten (de nieuwsfeiten en de nieuwsberichten in woord en beeld) die vanwege hun nieuwswaarde en hun bondigheid, in de digitale samenleving de meest aantrekkelijke en meest eenvoudige ‘overnameprooi’ zijn.”