CvB RCC: 'Optimel vla Vanille' in strijd met Reclamecode

17-05-2019 Print this page
B915745

CvB RCC, 16 mei 2019, Foodwatch v FrieslandCampina, dossiernr. 2018/00701 - CVB

 

Reclamerecht. Het gaat in deze klacht om de verpakking van 'Optimel vla Vanille', waar op de voorzijde van de verpakking een foto van gele vla staat en 'Optimel vla Vanille'. Foodwatch stelt dat door de benaming "vla Vanille" en "magere vanillevla" bij de gemiddelde consument de indruk wordt gewekt dat het product vanille bevat. Het product bevat echter geen vanille en Foodwatch acht de uiting daarom misleidend. Het feit dat uit de ingrediëntlijst blijkt dat er geen vanille in het product zit, doet daar volgens Foodwatch niet aan af. De RCC oordeelde dat inderdaad sprake is van misleiding. Een gemiddelde consument zal volgens de RCC verwachten dat een product een ingrediënt bevat, wanneer een product specifiek naar een ingrediënt is vernoemd. De mededeling "zachte vanillesmaak" op de zijkant van de verpakking en het ontbreken van een afbeelding van vanillestokjes op de verpakking, doet hier niet aan af.

 

Het College van Beroep bevestigt het oordeel van de Commissie dat sprake is van strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code. Er mag niet een zodanig kennisniveau van de gemiddelde consument worden verwacht dat hij zal begrijpen dat de vanillesmaak wordt veroorzaakt door het gebruik van een aroma dat niet tot vanille te herleiden valt door enkel gebruik van het woord 'aroma'. Om dit te begrijpen is de nodige kennis vereist over complexe regelgeving betreffende aroma's en de wijze waarop deze op het etiket van een product moeten staan. Door de gebruikte bewoordingen (“Vanille” op de voorzijde, en “vanillevla” op de achterzijde van de verpakking), en de in het oog springende wijze waarop “Vanille” op het etiket is vermeld, wordt onmiskenbaar de indruk gewekt dat het product vanille bevat, terwijl de mededelingen over de vanillesmaak op de zijkant van de verpakking deze onjuiste indruk onvoldoende herstellen. Uit de woorden 'zachte vanillesmaak' zal de gemiddelde consument niet afleiden dat het product geen vanille bevat.  

 

 

Lees de volledige uitspraak hier