CvTA: advies inzake nabetaling topfunctionaris Norma

Print this page 12-01-2018
B915240

CvTA 11 december 2017, Advies inzake nabetaling topfunctionaris Norma van 11 december 2017

 

Het CvTA (College van Toezicht collectieve beheersorganisaties) is het orgaan dat onder andere besluiten neemt in het kader van de bezoldiging en ontslagvergoeding van topfunctionarissen nadat primaire controle hierop is uitgevoerd door de accountant bij gelegenheid van controle van de jaarrekening. Stichting Norma heeft bij het College toestemming gevraagd voor afspraken met betrekking tot de vertrekregeling van een functionaris die via een overeenkomst van opdracht voor de stichting werkzaamheden verrichtte. Anders dan Stichting Norma stelt, is het CvTA van mening dat er sprake is van een ‘gewezen topfunctionaris’ waardoor de stichting gebonden is aan de normen uit de Wet normering topinkomens (WNT). In casu is nog geen jaarrekening vastgesteld, maar wel is een memo door Stichting Norma uitgegeven waarin de nabetaling van de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband van een voormalig functionaris van de stichting wordt uitgelegd. Doordat de vertrekregeling het maximumbedrag van €75.000 uit de WNT echter niet overschrijdt is het College voorlopig van oordeel dat de betaling in overeenstemming is met de WNT normen.

 

Lees het volledige advies hier