De probleemeigenaar: vermogensrechtelijke aspecten van kunst in de openbare ruimte

15-09-2023 Print this page
B916562

Maandblad voor Vermogensrecht, 2023-7-8, p. 245-260, Mr. M.R. de Zwaan en mr. C.H. Kan: “In deze bijdrage over vermogensrechtelijke aspecten van kunst in de openbare ruimte zijn de rode draad en het terugkerende spanningsveld de eigendomsverhouding tussen enerzijds de eigenaar van het (stoffelijke) kunstwerk en anderzijds de eigenaar van het auteursrecht dat rust op de geestelijke schepping die in het kunstwerk is uitgedrukt. De bijdrage bespreekt onder andere de aard van de overeenkomst (tussen opdrachtgever en kunstenaar), de aanloop naar realisatie en plaatsing van het kunstwerk en de eigendom van het kunstobject en het auteursrecht op de kunstzinnige creatie. Ten aanzien van het laatste aspect worden de complicaties behandeld die zich voor kunnen doen na plaatsing van het kunstwerk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan daden van beheer door de opdrachtgever-eigenaar (aanpassing, verplaatsing, onderhoud, restauratie, sloop) en een verandering van de omgeving van het kunstwerk. Tevens wordt aandacht besteed aan de positie van de ‘burger’, als figuurlijke mede-eigenaar van de openbare ruimte.”

Lees het artikel hier