De wijze van gebruik

15-06-2011 Print this page

B9 9800. Vzr. Rechtbank Amsterdam, 15 juni 2011, KG ZA 11-632 MW/MV, Mediavacature.nl tegen Mediavacatures.nl c.s. (met dank aan Joost Becker, Dirkzwager).

Handelsnaamrecht. Domeinnaam. Twitteraccount. Aardige casus: Eiser registreert de domeinnaam mediavacature.nl (enkelvoud) en gebruikt die domeinnaam als handelsnaam, in de wetenschap van het al bestaande gebruik van de domeinnaam mediavacatures.nl (meervoud) door gedaagde, een concurrent. Gedaagde gebruikte die domeinnaam toentertijd echter nog niet als handelsnaam, maar alleen om door te linken naar de eigen website. Het latere gebruik door gedaagde van de eerdere domeinnaam als handelsnaam kan nu door eiser op grond van haar oudere handelsnaam verboden worden. Verwarringsgevaar is aannemelijk, maar dwangsommen wordt niet toegekend, omdat gedaagden het gebruik al hebben gestaakt. “Verwacht kan worden dat gedaagden vrijwillig aan dit vonnis zullen voldoen.”

Het huidige doorlinken van de domeinnaam van gedaagden  is niet onrechtmatig, nu het gelijk is aan de eerdere doorlink-situatie, waarvan eiser op de hoogte was toen hij de domeinnaam registreerde. “Eventuele verwarring bij het publiek omtrent de identiteit van partijen, kan onder die omstandigheden gedaagden niet worden verweten.”

Het twitteraccount @mediavacatures van gedaagde is eveneens niet onrechtmatig: “ Het volgen van de volgers van een concurrent kan (…)  niet onrechtmatig worden geacht. (…) Dit is pas anders indien een twitteraar (al dan niet bewust) bij het publiek verwarring creëert over zijn identiteit en zodoende “op slinkse wijze” klanten van de concurrent "weglokt". Dat in dit geval sprake is van verwarring is niet onaannemelijk.” Ook van onrechtmatig aanhaken bij de  naamsbekendheid van de onderneming van eiser is geen sprake. Het gebruik van het woord/beeldmerk mediavacatures.nl door gedaagde wordt wel onrechtmatig geacht. De proceskosten worden gecompenseerd.

4.7. Partijen zijn actief in dezelfde branche, beide via het internet en dus landelijk. Dat er sprake is van (gevaar voor) verwarring – aangezien de handelsnaam van partijen slechts één letter van elkaar verschillen – heeft eiser voorshands voldoende aannemelijk gemaakt. (....) Nu gedaagden het gebruik al hebben gestaakt is er onvoldoende grond om een dwangsom te verbinden aan de veroordeling in dit vonnis. Verwacht kan worden dat gedaagden vrijwillig aan dit vonnis zullen voldoen.”

Domeinnaam: 4.9. Met betrekking tot de domeinnaam van gedaagden geldt het volgende, Deze domeinnaam wordt, aldus gedaagden, thans enkel “in de lucht gehouden” voor het doorlinken van geïnteresseerde internetbezoekers naar de website van gedaagden waar zij vanaf 11 mei 2011 onder de handelsnaam M/V Jobs actief zijn. Dit is aldus gedaagden, dezelfde situatie als vóórdat zij Mediavacatures.nl als handelsnaam gingen gebruiken. Toen werden geïnteresseerde internetbezoekers immers doorgelinkt naar Mediaflex (www.mediflex.nl), de toenmalige handelsnaam van geslaagden. Eiser heeft ter zitting erkend dat hij hiervan op de hoogte was toen hij in 2006 zijn domeinnaam registreerde. Hij wist derhalve op dat moment dat derden een oudere domeinnaam bezaten met maar één letter verschil en dat die domeinnaam werd gebruikt voor het doorlinken van het publiek. Eiser heeft er desalniettemin voor gekozen om zijn domeinnaam te registreren en actief (ook als handelsnaam) te gaan gebruiken. Eventuele verwarring bij het publiek omtrent de identiteit van partijen, kan onder die omstandigheden gedaagden niet worden verweten. Derhalve valt niet in te zien dan de wijze waarop gedaagden hun domeinnaam thans gebruiken (en die voorshands overeenstemt met de situatie van vóór medio 2007) onrechtmatig is jegens eiser. De vordering van eiser die erop neerkomt dat gedaagden de desbetreffende domeinnaam niet meer mogen gebruiken, dient dan ook te worden afgewezen. Dit geldt dan ook voor de vordering tot overdracht van die domeinnaam aan eiser.

Twitteraccount: 4. 10. Gedaagden erkennen dat met het twitterraccount @mediavacatures klanten van eiser op Twitter worden gevolgd. Op Twitterr draait het echter allemaal om volgen en gevolgd worden. Bovendien zijn op Twítter alle gegevens openbaar. Het volgen van de volgers van een concurrent kan dan ook voorshands niet onrechtmatig worden geacht. Uitgangspunt is immers dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt. Dit is pas anders indien een twitteraar (al dan niet bewust) bij het publiek verwarring creëert over zijn identiteit en zodoende “op slinkse wijze” klanten van de concurrent "weglokt". Dat in dit geval sprake is van verwarring is niet onaannemelijk. Het is echter niet goed voor te stellen dat eiser klanten (abonnees) als gevolg van de verwarring bij het twitteren kwijtraakt aan gedaagden, nu gedaagden de naam Mediavacatures.nl niet meer als handelsnaam mogen gebruiken. Op dit punt heeft eiser zijn stelling dat gedaagden onrechtmatig handelen onvoldoende feitelijk onderbouwd, zodat zijn bijbehorende vordeningen niet toewijsbaar zijn. Overdracht van de twitteraccountnaam van gedaagden aan eiser is dan evenmin aan de orde.

4.12. Mede uit hetgeen hiervoor onder 4.8 tot en met 4.11 is overwogen, vloeit voort dat onvoldoende is gebleken dat gedaagden op onrechtmatige wijze aanhaken bij de naamsbekendheid van de onderneming van eiser. Hierbij is van belang dat de domeinnaam van gedaagden eerder is geregistreerd en dat zij thans de handelsnaam Mediavacatures niet meer gebruiken.

Lees het vonnis hier.