Dick van Engelen benoemd tot hoogleraar in Maastricht

Print this page 19-01-2016
B914227

Uit het persbericht: "Prof. Dick van Engelen is met ingang van 1 februari 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Intellectuele Eigendom Proces- en Transactiepraktijk aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.

Hij zal onder meer onderwijs geven binnen het bestaande Advanced Masters programma IP and Knowledge Management (IPKM) en nieuw op te zetten onderwijsprogramma’s rond het in oprichting zijnde Europese Unified Patent Court en binnen het kader van de Brightlands Maastricht Health Campus en andere praktijkgerichte opleidingen.

Zijn onderzoek ziet op het intellectuele eigendomsrecht in een Europees perspectief, met speciale aandacht voor de handhaving van die rechten in (grensoverschrijdende) geschillen en de internationale exploitatie door middel van overdrachten, licenties en als vermogensbestanddeel voor financieringen. Hij richt zich daarbij op de rol van intellectuele eigendommen als stimulator voor innovatie en als immaterieel kapitaal voor ondernemingen.

Van Engelen is onder meer auteur van het handboek IE-Goederenrecht (3e druk, 2016) en het nieuw te verschijnen handboek IE-Beginselen (2016). Dick van Engelen is tevens advocaat bij Ventoux Advocaten te Utrecht, hoogleraar Industriële Eigendom bij de Universiteit Utrecht en hoofredacteur van de IE-website www.boek9.nl."