Door Nestlé ingestelde nietigheidsprocedure tegen Uniemerk IMPOSSIBLE BURGER volledig afgewezen

28-05-2021 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
B916187
(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek)

Merkenrecht. In Nederland loopt een procedure, ingesteld door Impossible Foods, waarin zij de verzoekt Nestlé te verbieden inbreuk te maken op het woordmerk IMPOSSIBLE BURGER (zie IEPT20200527, Rb Den Haag, Impossible Food v Nestle). De hoofdzaak wordt echter ex artikel 132 lid 1 UMVo geschorst wegens samenloop met een eerder door Nestlé ingestelde nietigheidsprocedure tegen het Uniemerk bij het EUIPO.

 

Et voilà. Hieronder volgt de uitspraak van de Kamer van Beroep van 5 mei 2021.

 

De Kamer van Beroep Gerecht EU acht de combinatie van woorden niet beschrijvend voor voedselproducten in klasse 29. De woorden vormen een ongebruikelijke combinatie en kan betekenissen hebben als ‘de burger die niet kan bestaan’ of ‘de burger die moeilijk in de omgang is’. In een uiteenzetting die op zijn minst filosofisch te noemen is, stelt de Kamer van Beroep dat er sprake is van een licht grappige paradox, van een burger die volgens de woordcombinatie eigenlijk niet kan bestaan, maar dat toch echt doet.

 

Er is evenmin geen sprake van misleiding in de zin van artikel 7 lid 1 sub g UMev, omdat het onder deze bepaling vallende risico van bedrog reëel moet zijn. De consument kan niet worden misleid in die zien dat het betrokken product eigenlijk niet bestaat, zeker niet als deze consument in een winkel is en voor het koelschap staat waar deze Impossible Burger ligt.

 

De term ‘impossible burger’ is volgens de Kamer van Beroep ook niet beschrijvend voor specifieke kenmerken van de waren. Het woord impossible beschrijft niet de goede kwaliteit van het product, integendeel, impossible, kan zelfs een negatieve lading geven aan een woordcombinatie. 
Nestlé beargumenteert ook nog dat het merk onderscheidend vermogen mist, omdat het meer een slogan is, als in: ‘maak het onmogelijk mogelijk’, of zoals Impossible Foods het zelf gebruikt: ‘the plants are doing the Impossible’. Maar volgens de Kamer van Beroep wordt ‘impossible’ in het onderhavige merk niet als zodanig gebruikt, omdat het hier gaat om een kwalificatie van een specifiek zelfstandig naamwoord (burger). De Kamer van Beroep merkt op dat de Impossible Foods als merkhouder zich wel op dun ijs begeeft door de merken te mixen met reclame uitiningen als ‘the plants are doing the Impossible’. Toch meent de kamer van beroep dat het publiek het verschil zal opmerken tussen de slogans en het merk. 

 

Het door Nestlé ingestelde nietigheidsverzoek wordt in het geheel afgewezen.

 

Lees de volledige uitspraak hier