Doorverwijzing

Print this page 30-08-2011

B9 10069. Rechtbank Almelo, 10 augustus 2011, LJN: BR6153, Prescan B.V. tegen Privatescan B.V. c.s. 

Procesrecht. Merkenrecht. Adwords. Geschil over het gebruik van de aanduiding ‘prescan’ voor medische diensten.

 De rechtbank Almelo verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de betreffende conventionele vorderingen van Prescan en de betreffende reconventionele vorderingen van Privatescan, voor zover deze betreffen de inbreuk/vaststelling niet-inbreuk (al dan niet inclusief vervallenverklaring en doorhaling) op/van een Gemeenschapsmerk en verwijst deze zaken (en de zaken voor het overige iin verband met connexiteit) naar de rechtbank te ’s-Gravenhage, als de bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk.

Lees het vonnis hier.