Een aanvaardbaar en geaccepteerd uitgangspunt

04-10-2011 Print this page

B9 10219. Rechtbank s‘-Gravenhage, sector kanton, locatie Delft, rolnr. 1059594,  29 september 2012, L. tegen M. (met dank aan Kitty van Boven en Kim Zuijderwijk, i-ee).

Auteursrecht. Portretrecht. Een door eiser, fotograaf  L, gemaakte foto is zonder toestemming gepubliceerd op de, niet meer bestaande, website feestartiesten.eu, een online boekingsbureau. Het betreft een tijdens een concert (zonder opdracht) gemaakte foto van zanger Thomas Berge. Inbreuk wordt aangenomen. Toestemming van de geportretteerde is niet vereist, nu geen sprake is van een in opdracht gemaakt portret (artt.19 en 20 Aw). Van bezwaar van Thomas Berge zelf op grond van een redelijk belang ex art. 21 Aw is niet gebleken.

Met betrekking tot de schadevergoeding oordeelt de kantonrechter dat de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie een rechtens aanvaardbaar en geaccepteerd uitgangspunt, in de zin van een basisbedrag: ‘Indien slechts een bedrag gelijk aan de licentievergoeding zou worden toegewezen, zou het derden vrij staan om toestemming eerst achteraf te kopen”. Het feit dat de foto is verwijderd doet daarnaast niet af aan de schade die eerder is ontstaan.  Schadevergoeding: €960,-, 1019h proceskosten: €1018,31.

Lees het vonnis hier.