Een uitgeversrecht voor pluriforme media?

Print this page 21-04-2017
B914918

AMI 2016/6 en 2017/1, p. 16-23, M.M.M. van Eechoud: “Volgens de Europese Commissie hebben we een nieuw intellectueel eigendomsrecht nodig op perspublicaties. Dit artikel neemt het belangrijkste argument voor de introductie van zo’n recht kritisch onder de loep: dat het zal bijdragen aan een pluriforme kwaliteitspers. Daarnaast werpt het een blik op de effecten die het nieuwe recht heeft op de positie van makers, met name freelance journalisten en andere auteurs. De conclusie is dat dit onderdeel van de geplande Richtlijn Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (DSM-richtlijn) terug moet naar de tekentafel, of liever nog de prullenbak in.”