Eerste Kamer stemt in met wijziging artikel 11.7a Telecommunicatiewet (cookies)

04-02-2015 Print this page
B913537

Wijziging artikel 11.7a Telecommunicatiewet (cookiebepaling).

"Het voorstel voorziet in een wijziging van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (Tw), de zogenoemde cookiebepaling.

Voorgesteld wordt een nieuwe, derde uitzondering in de Tw op te nemen op het uitgangspunt dat gebruikers van elektronische communicatienetwerken moeten worden geïnformeerd over – en om toestemming moeten worden gevraagd voor – de opslag van gegevens in hun randapparatuur en de toegang tot gegevens die in de randapparatuur zijn opgeslagen. De nieuwe uitzondering strekt ertoe het gebruiksgemak voor gebruikers van elektronische communicatienetwerken te vergroten. [...]

Het voorstel (EK 33.902, A) is op 7 oktober 2014 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.
De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 februari 2015 als hamerstuk afgedaan."

Lees hier meer.