Erik Thijssen: Buma/Stemra en Muziekuitgevers - Wat is een Muziekuitgever eigenlijk?

Print this page 01-03-2018
B915316

Erik Thijssen:  Buma/Stemra en Muziekuitgevers - Wat is een Muziekuitgever eigenlijk? Muziekwereld (1, 2018)

"December vorig jaar publiceerden enkele bestuursleden en ex-bestuurs-leden van Buma/Stemra - samen met Ntb en VCTN - een oproep aan overheid en overheidstoezicht, muziekuitgevers geen plaats te geven in de nieuwe governance- structuur van Buma/Stemra. Voor een toekomstbestendig Buma/Stemra en voor een Buma/Stemra zonder ingebakken tegengestelde belangen.

 

Om de brief te citeren: ‘De meest in het oog springende reden uitgevers geen verdere zeggenschap over Buma/Stemra te geven is het belangenconflict dat muziekuitgevers met zich meedragen. Een belangenconflict dat de koers naar de toekomst voor Buma/Stemra blokkeert.
Een paar voorbeelden:

  • De groeimarkt voor het auteursrecht is het internet. Op die markt concurreert Buma/Stemra nu dagelijks met de grote uitgevers die de laatste jaren wereldwijd de door hen beheerde rechten online zelf zijn gaan exploiteren. En het voornemen hebben dit steeds meer te gaan doen. Vertegenwoordigers van grote muziekuitgevers praten nu feitelijk binnen Buma/Stemra mee over de strategie die tot doel heeft om diezelfde muziekuitgevers effectief te kunnen beconcurreren. En ze willen daar nog meer over te zeggen krijgen. Dat heeft een verlammend effect op de besluitvorming en de nood- zakelijke modernisering.
  • Muziekuitgevers hebben rechtstreekse zakelijke banden met organisaties die betalingsplichten aan de Buma/Stemra hebben. Zoals verschillende omroepen enplatenmaatschappijen. Het is in het financiële belang van de muziekuitgevers die afdrachten zo beperkt mogelijk te houden. Dat is strijdig met het belang van rechthebbenden, het belang van de auteurs. Zusterorganisaties van de grote muziekuitgevers zijn ook nog eens aandeelhouder van muziekplatforms zoals Spotify, waardoor het opnieuw een belang van grote uitgevers is om de afdrachten aan auteurs zo beperkt mogelijk te houden. 

 

Vanuit het beginsel van bestuurlijke zuiverheid en omdat fundamentele belangenconflicten binnen het ontwikkelen en organiseren van een modern Buma/Stemra uitgesloten dienen te worden, kan er daarom binnen Buma/Stemra geen plaats meer zijn voor muziekuitgevers in bestuurlijke of toezichthoudende functies.

(...) In het belang van de rechthebbenden doen wij daarom een dringend beroep op de overheid en het College van Toezicht voor te schrijven dat straks binnen de nieuwe Raad van Toezicht van Buma/Stemra en in haar Ledenraad geen ruimte meer is voor zeg- genschap van muziekuitgevers, maar slechts van door auteurs benoemde vertegenwoordigersen onafhankelijke professio-nals. Voor een toekomstbestendig Buma/Stemra en voor een eerlijk inkomen van auteurs is ingrijpen NU noodzakelijk.’

 

[...]"

 

Lees het artikel hier.