Erwin Angad-Gaur: "Een plusje voor makelaars in koffie" in Muziekwereld (4, 2018)

Print this page 20-12-2018
B915665

Erwin Angad-Gaur (senior adviseur Kunstenbond vakgroep Muziek/Ntb en directeur VCTN), "Een plusje voor makelaars in koffie", Muziekwereld (4, 2018).

 

"Zoals wij in Muziekwereld al meerdere malen schreven: dit jaar was het jaar voor een eerste ‘tussenevaluatie’ van het nieuwe Auteurscontractenrecht. Een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen onredelijke contractvoorwaarden. De wet was een eerste stap, maar het kon nog veel beter, vond ook een deel van de Tweede Kamer. Uiteindelijk vond op 4 oktober een algemeen overleg Auteursrecht in de Tweede Kamer plaats, dat grotendeels in het teken stond van de resultaten (en vooral het gebrek aan resultaten) van de nieuwe wet, die over twee jaar volledig geëvalueerd zal worden.

 

De gezamenlijke vakbonden en beroepsorganisaties, verenigd in Platform Makers, brachten dit jaar een eigen ‘tussenevaluatie’ uit, in de vorm van het boekje Werken voor een kratje bier – en andere onredelijke voorstellen. (De uitgave is te downloaden op de websites van onder meer de Ntb en Platform Makers.) Zij lieten daarin vooral de makers zelf aan het woord. De algemene conclusie: na ruim drie jaar is in de contractpraktijk weinig veranderd. Ook de Ntb publiceerde in Muziekwereld-2 van dit jaar al een eigen tussenstand. Opmerkelijk was dat die boodschap door de Tweede Kamerfracties gehoord werd, als ‘zorgelijk’ werd gezien, maar dat het pleidooi van de verantwoordelijk minister (minister Dekker van Rechtsbescherming) om de definitieve evaluatie na vijf jaar af te wachten door een grote Kamermeerderheid gevolgd werd. Alleen de SP en GroenLinks bepleitten een eerder ingrijpen en dienden daartoe enkele moties in, waarvoor een meerderheid ontbrak. Wij zullen kortom nog enkele jaren moeten roeien met de riemen die er zijn, met een wet die instrumenten geeft voor verbetering, maar waarin de tanden, de dwang voor de sterkste marktpartijen om aan een verandering bij te dragen en daaraan mee te werken, blijft ontbreken.

 

Koffie
Symbolisch blijft daarbij de weigering van de publieke omroep om zich aan de nieuwe wet te conformeren, de contractpraktijk te zuiveren en zich zelfs maar aan te sluiten bij de geschillencommissie Auteurscontractenrecht, een geschillencommissie waar makers laagdrempelig (als alternatief voor een gang naar de rechter) hun recht kunnen halen. De minister noemde dit ‘teleurstellend’ en zegde de Kamer toe dat zijn collega Slob (onder wie hetomroepbeleid valt) nog eens een kopkoffie in Hilversum zou gaan drinken. [...]


[...] Het afwijzen geeft dus iets aan van de prioriteiten die de minister bij het onderwerp stelt. De waarde van koffiedrinken zal zich de komende maanden moeten bewijzen. Maar veel hoeven wij niet te verwachten."

 

Lees het hele artikel hier