Erwin Angad-Gaur: Reflecties in Sena Performers Magazine (1, 2017)

Print this page 14-03-2017
B914873

Erwin Angad-Gaur (secretaris/directeur van Ntb en VCTN, en voorzitter van de Sena sectie Uitvoerend Kunstenaars), Reflecties, Verandering, Sena Performers Magazine (1, 2017)

 

"Bibliotheken vroegen de rechter te bepalen hen in staat te stellen ook digitale boeken uit te lenen en daarvoor de licentie bij Stichting Leenrecht te betalen. De AG (advocaat-generaal), de belangrijkste adviseur van het Hof, had op dat moment geadviseerd e-lending onder de leenrecht-exceptie toe te staan. Het Hof nam dit advies grotendeels over, maar stelde enkele voorwaarden: e-books moeten (net als fysieke uitleningen) tijdelijk beschikbaar zijn en mogen niet (te gemakkelijk) te kopiëren zijn. In dat geval mogen bibliotheken digitaal uitlenen zonder individuele toestemming van de uitgever. Het afdragen van een redelijke vergoeding aan Stichting Leenrecht voldoet. Of de uitspraak ook voor audio- en audiovisuele werken zal gelden, vereist nadere bestudering. Het zou voor de muzikant, de acteur en de componist een zegen zijn.

[...]

 

Al jaren bepleiten de Ntb, FNV, de Consumentenbond, Stichting NORMA en Sena Performers eenzelfde systeem voor streamingdiensten, voor muziek en voor audiovisuele werken (voor films en televisieseries, waarvoor ook nog altijd geen goed werkende ‘Spotify’ bestaat). Op D66 en de SP na, vonden we daarvoor weinig gehoor bij de Nederlandse politiek. Zoals de Franse bonden, die in eigen land geen gehoor bij hun regering vonden, en de gezamenlijke internationale bonden en rechtenorganisaties die met hun ‘Fair Internet’-campagne geen beweging in de Europese Commissie wisten te krijgen.

[...]

Desondanks geven wij niet op. De stap naar modernisering van achterhaalde wetgeving is te hard nodig. Voor een volledig aanbod voor consumenten, voor verminderde piraterij en voor een eerlijk inkomen van makers. De vraag dringt zich echter op of wij ons daarbij niet beter tot het Europese Hof kunnen wenden dan tot de politiek. Hoe onwenselijk ook in een democratie; bij uitblijven van handelen door overheid en politiek, kan het de rechtelijke macht zijn die tot noodzakelijke vernieuwing van regelgeving komt."

 

Lees het artikel hier.