Erwin Angad-Gaur: reflecties in Sena Performers Magazine (1, 2018)

Print this page 04-04-2018
B915356

Erwin Angad-Gaur (secretaris/directeur van Ntb en VCTN, en voorzitter van de Sena sectie Uitvoerend Kunstenaars), Reflecties, "Pieken en dalen", Sena Performers Magazine (1, 2018).

De belangstelling en waardering van de Nederlandse politiek voor het auteursrecht en naburige rechten kent pieken en dalen. Nederland was een van de laatste landen in Europa die de Wet op de naburige rechten heeft ingevoerd. Jarenlang was er weinig politieke belangstelling voor het auteursrecht of het naburig recht. De eerste grote aanleiding voor de omslag was de voorgenomen invoering van een thuiskopieheffing. Dit zorgde voor toenemende belangstelling van de Kamer voor het auteursrecht. De 'parlementaire werkgroep auteursrecht' werd opgericht. Deze werkgroep constateerde dat er sprake was van een soort 'legitimatiecrisis' van het auteursrecht. Deze belangstelling is echter allang weer weggezakt. Sinds de nieuwe verkiezingen in de Kamer is het bijzonder stil als het om auteursrecht gaat. Er waren aanleidingen genoeg om in beweging te komen. De vraag is of artiesten beter af zijn met een terughoudende of actieve Tweede Kamer. Volgens de schrijver moet een gulden middenweg vindbaar zijn. Het auteursrecht en het naburig recht zijn essentiële onderdelen van de regulering van de informatiemaatschappij. Modernisering van deze rechtsgebieden is echter nog altijd noodzakelijk. Dit is voor een groot deel een Europese taak, maar ook de Tweede Kamer speelt daarin een rol. Een rol die meer mag behelzen dan een hoorbaar zwijgen.

 

Lees het artikel hier