Erwin Angad-Gaur: reflecties in Sena Performers Magazine (4, 2018)

Print this page 13-12-2018
B915595

Erwin Angad-Gaur (secretaris/directeur van Ntb en VCTN, en voorzitter van de Sena sectie Uitvoerend Kunstenaars), Reflecties, "Een onbegrijpelijke conclusie", Sena Performers Magazine (4, 2018).

 

"Recent is het rapport 'Het culturele leven' van het SCP verschenen. De onderzoekers geven een breed begrip aan 'cultureel leven'. Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de bevolking deelneemt aan culturele uitingen. Dit is een aanzienlijk percentage. Echter, opmerking verdient dat het aandeel van tweederde van de bevolking ontstaat als gerekend wordt met een deelname aan het culturele leven van "ten minste één keer per jaar". Er blijft 40% over wanneer gevraagd wordt naar "minstens twaalf keer per jaar". 

 

Hoe kan het dat een derde (of zelfs zestig procent) niet actief aan cultureel doet? Dit blijkt uit de definitie en uit perceptie. Vraag een Nederlander of hij of zij aan cultuur doet en het antwoord is ontkennend. Vraag hem of haar of hij/zij lid is van een vereniging en hij of zij beaamt dat enthousiast. Er bestaat geen land ter wereld waar meer in kleine groepsverbanden gefunctioneerd wordt dan in ons land. De Nederlander beseft pas aan cultuur te doen als hij dat officieel of in groepsverband doet, zo lijkt het. Zo lijken ook de onderzoekers te denken, al beweren zij anders. Zelf zeggen de onderzoekers een model ontwikkeld te hebben om het culturele leven in Nederland in kaart te brengen. Dit model bestaat uit 10 culturele domeinen bezien vanuit het perspectief van 14 kernthema's. Erwin Angad-Gaur is kritisch en zou de onderzoekers terug willen verwijzen naar de tekentafel." 

 

Lees het hele bericht hier.