EUIPO rapport over illegale IPTV in de EU

Print this page 29-11-2019
B915910

Illegal IPTV in the European Union – Research on Online business models infringing Intellectual Property Rights – Phase 3 (November 2019). Uit de Nederlandse executive summary: "De beoordeling is uitgevoerd voor de gehele markt van de EU-28 en voor elke lidstaat afzonderlijk.

De belangrijkste bevindingen zijn:

- 3,6 % van de Europeanen (13,7 miljoen mensen in de EU-28) streamt illegaal IPTV

- De aanbieders van IPTV die inbreuk maakt op auteursrechten hebben in 2018 941,7 miljoen euro aan illegale inkomsten gegenereerd

- individuele gebruikers besteden gemiddeld 5,74 euro per maand aan illegale IPTV

 

De omvang van de illegale IPTV-consumptie varieert sterk per lidstaat. De landen die het meest te kampen hebben met illegale online IPTV zijn Nederland en Zweden, waar bijna 9 % van de bevolking naar schatting toegang tot ongeoorloofde IPTV heeft. Roemenië (0,7 %) en Bulgarije (1,3 %) hebben het minst te maken met illegale IPTV.

 

Bij de beoordeling van de illegale inkomsten blijkt dat de omvang van de markt, in termen van de totale bevolking, een belangrijke factor is. Alleen al de gebruikers in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland besteden hieraan gemiddeld 532,4 miljoen euro, wat neerkomt op 57 % van de totale inkomsten van de aanbieders van illegale IPTV-abonnementen.

 

De gemiddelde uitgaven per gebruiker aan illegale IPTV lopen per EU-land sterk uiteen. Consumenten in landen als Finland, Nederland en Frankrijk zijn bereid meer dan 6 euro per maand te betalen om ongeoorloofde IPTV te kijken. Daarentegen geven mensen in Slowakije, Hongarije en Polen hieraan slechts 2,5 euro per maand uit. Het is duidelijk dat consumenten niet alleen verschillen in hun bereidheid om auteursrechten te schenden, maar ook in hun bereidheid om te betalen voor toegang tot illegale IPTV. Er moet bij de bepaling van de verschillende tarieven voor illegale IPTV rekening worden gehouden met een groot aantal factoren, waaronder de mate van online piraterij, de perceptie van auteursrechtenschendingen, het gemiddelde inkomen en de prijzen die worden gerekend voor toegang tot IPTV uit legale bronnen."

 

Lees de executive summary hier. Lees het Rapport hier.