EUIPO rapport over inbreuken op online auteursrechten in de EU

Print this page 03-12-2019
B915914

Online copyright infringement in the European Union - Music, Films and TV (2017-2018), Trends and Drivers.

Uit de Nederlandse executive summary: "De analyse is gebaseerd op een rijke gegevensset over toegang tot door piraterij verkregen muziek, films en tv-programma’s in alle 28 lidstaten voor de periode van januari 2017 tot en met september 2018. De gegevens hebben betrekking op zowel vaste als mobiele apparaten en op de belangrijkste toegangsmethoden: streamen, downloaden, torrents en streamrippen.

 

Het goede nieuws in dit verslag is dat digitale piraterij afneemt, zoals te zien is in de onderstaande figuur. In de periode 2017-2018 is de toegang tot door piraterij verkregen inhoud met 15 % gedaald. De afname was het grootst voor muziek (32 %), gevolgd door films (19 %) en tv (8 %).

 

Piraterij blijft echter een groot probleem, al is dit in sommige lidstaten sterker het geval dan in andere. In 2018 heeft de gemiddelde internetgebruiker in de EU 9,7 keer per maand toegang verkregen tot door piraterij verkregen inhoud, waarbij de aantallen uiteenliepen van bijna 26 keer per maand in Letland en Litouwen tot minder dan vier keer per maand in Finland.

[...]

Van de sociaaleconomische factoren lijken het inkomen per hoofd van de bevolking en de mate van ongelijkheid de grootste invloed te hebben op de consumptie van door piraterij verkregen inhoud: een hoog inkomen per hoofd van de bevolking en een geringe inkomensongelijkheid duiden op minder illegale consumptie. De algehele omvang van de markt, gemeten aan de hand van het aantal internetgebruikers in een land, is ook van belang: de gemiddelde consumptie van door piraterij verkregen inhoud is, onder overigens gelijke omstandigheden, lager in grotere lidstaten. Een hogere acceptatie van digitale piraterij, zoals aangetoond in het onderzoek naar de perceptie van intellectuele eigendom, duidt ook op een hogere consumptie van door piraterij verkregen inhoud."

 

Lees de executive summary hier. Lees het Rapport hier