Franchiserecht; een merkwaardig rechtsgebied

Print this page 20-04-2017
B914905

BMM Bulletin 1/2017, p. 3-9, Bert-Jan van den Akker: “Merkenrecht en franchiserecht zijn sterk met elkaar verweven. Merken worden niet alleen gekoesterd door merkeigenaren, maar ook door franchisenemers, die op hun beurt weer een gebruiksrecht hebben gekregen van hun franchisegever. Ook voor franchisegevers is een merk daarmee een waardevol bezit. Toch lijkt lang niet iedereen zich bewust van deze sterke band tussen merken en franchise.

 

[…]

 

Het merkenrecht is op verschillende manieren nauw verweven met het franchiserecht. Het is van belang om bij iedere vorm van samenwerking na te gaan of er sprake zou kunnen of moeten zijn van een franchiserelatie. Als dat het geval is, biedt een franchiseconstructie veel voordelen, zowel voor franchisegever als franchisenemer. De keerzijde van dit alles is dat op de merkhouder een zorgplicht rust jegens zijn franchisenemers. Indien de samenwerking eindigt, is het van belang dat de franchisegever zorgt dat er op een juiste wijze afscheid wordt genomen van elkaar, zodat hij daarna, indien nodig, zijn merkrechten kan handhaven. Het verdient aanbeveling om daar in de franchiseovereenkomst alvast afspraken over op te nemen.”