Geen beschermenswaardige naamsbekendheid buiten de regio

29-05-2012 Print this page

B9 11278. Vzr. Rechtbank Utrecht, 25 mei 2012, KG ZA 12-221, Theoriegarant tegen Theoriegarantie (met dank aan Sesanne Leeuwenburg, Intellectueel Eigendom Advocaten).

Handelsnaamrecht. Theorielessen voor het (auto)rijexamen. Eiseres, een rijschool in de omgeving van Eindhoven heeft ten behoeve van de theorielessen een aparte onderneming opgericht met de handelsnaam ‘Theoriegarant’ en maakt op grond van die handelsnaam bezwaar tegen de handelsnaam ‘Theoriegarantie’ van gedaagde, een autorijschool in Utrecht.

De inbreukvorderingen van eiseres worden afgewezen. Gelet op de vestigingsplaats van partijen, het relevante en, niet onbelangrijk, rijbewijsloze publiek en het feit dat de cursussen alleen op locatie en niet via het internet worden gegeven, is verwarringsgevaar naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet aannemelijk.

4.3. Of gedaagde de naam Theoriegarantie als handelsnaam voert of in het recente verleden heeft gevoerd [ Theoriegarantie wordt inmiddels als product gepresenteerd en niet meer als handelsnaam – B9], zoals eiseres stelt en gedaagde betwist, kan in het Iicht van het navolgende in het midden blijven. lmmers, er is pas sprake van een inbreuk van het (oudere) handelsnaamrecht van eiseres  indien de (nieuwere) handelsnaam van gedaagde daarvan niet of slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover daardoor, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Hoewel de naam Theoriegarantie slechts met twee letters van de naam Theoriegarant afwijkt en de aard van de ondermemingen van partijen en hun producten (theorielessen) overeenkomen, is er gelet op de vestigingsplaats van partijen en het relevante publiek naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter echter geen verwarringsgevaar.

4.4. Bij dit oordeel heeft de voorzieningenrechter betrokken dat eiseres- zoals ter zitting is gebleken- de cursussen uitsluitend op haar locatie te Eindhoven verzorgt en dat gedaagde de cursussen van uitsluitend op haar locatie te Utrecht worden gegeven. Daarbij moet- gelet hetgeen partijen daarover ter zitting desgevraagd hebben verklaard worden aangenomen dat in Nederland talloze rijschoolhouders soortgelijke meerdaagse theoriecursussen aanbieden. Gelet hierop en gelet op de omstandigheid dat potentiele cursisten nog niet in het bezit zijn van een rijbewijs, acht de voorzieningenrechter het voldoende aannemelijk dat potentiele cursisten voornamelijk in hun eigen regie een theoriecursus zullen volgen. (…) Dat partijen hun cursisten werven via hun websites, die ook buiten de regio's waar partijen hun cursussen geven waarneembaar zijn, doet daar niet aan af. lmmers, de cursussen zijn niet via het internet, maar slechts op de locaties respectievelijk te Eindhoven en te Utrecht te volgen. Dat het mogelijk is dat partijen examenplaatsen op dezelfde CBR-locatie(s) benutten (…) doet daar ook niet aan af. Immers, partijen hebben ter zitting verklaard dat zij de examenplaatsen vooraf per blok inkopen en dat zij bij deze inkoop geen rekening houden met de woonplaatsen van de (potentiele) cursisten, maar slechts met het aantal examenplaatsen dat naar verwachting nodig zal zijn. Op voorhand is het bij (potentiele) cursisten dus niet bekend op welke CBR-locatie zij examen zullen doen, zodat (potentiele) cursisten zich bij hun keuze voor een theoriecursus hier niet door zullen laten leiden. Een en ander leidt er dus niet toe dat partijen buiten hun eigen regio beschermenswaardige naamsbekendheid genieten.

Lees het vonnis hier.