Gerichte consultatie over de bescherming en handhaving van IE-rechten in derde landen (2025)

10-06-2024 Print this page
B916678

In het kader van de strategie van de Europese Unie voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in derde landen lanceert de Europese Commissie (DG Handel) een gerichte raadpleging om informatie te verzamelen over de staat van de bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten in derde landen.
 

Het doel is om derde landen te identificeren waar IE-rechtelijke bescherming en -handhaving zorgen baren, en om de lijst van "prioriteitslanden" bij te werken. Deze raadpleging zal de Europese Commissie helpen haar inspanningen te richten op prioriteitslanden en specifieke zorggebieden om de wereldwijde IER-bescherming en -handhaving te verbeteren.

 

De resultaten zullen rechthebbenden bewust maken van risico's voor hun intellectuele eigendom in deze landen, zodat ze hun zakelijke strategieën kunnen aanpassen om hun IER te beschermen.

 

Inhoud van bijdragen

Geef duidelijk aan op welke landen uw bijdrage betrekking heeft. Schriftelijke opmerkingen moeten nauwkeurig, gedetailleerd en ondersteund met documenten zijn om volledig in overweging te worden genomen.

 

Deadline

Dien uw schriftelijke bijdrage en opmerkingen in vóór 6 september 2024.

EU Survey