HCCH-WIPO-enquete over de identificatie van werkelijke en praktische problemen van internationaal privaatrecht bij grensoverschrijdende IE-handelingen

28-05-2021 Print this page
B916190

WIPO.int: “Om na te gaan of, en zo ja hoe, de werkzaamheden op het raakvlak van IPR en IE door de De Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) verder moeten worden onderzocht en ontwikkeld, heeft haar bestuursorgaan, d.w.z. de Raad Algemene Zaken en Beleid (CGAP), tijdens zijn vergadering in maart 2020 "het Permanent Bureau verzocht zijn nauwe samenwerking met het Internationaal Bureau van de WIPO voort te zetten, onder meer met het oog op de opstelling van een enquete, teneinde actuele en praktische vraagstukken van internationaal privaatrecht vast te stellen waarmee beoefenaars van juridische beroepen bij grensoverschrijdende handelingen op het gebied van intellectuele eigendom te maken krijgen".

 

Tegen deze achtergrond hebben de secretariaten van de HCCH en de WIPO, in overleg met een geselecteerd aantal deskundigen, deze vragenlijst opgesteld om actuele en praktische IPR-kwesties in IE-geschillen in kaart te brengen, namelijk bij het vaststellen van de rechterlijke bevoegdheid, het bepalen en toepassen van het toepasselijke recht, het erkennen of ten uitvoer leggen van buitenlandse beslissingen in verband met intellectuele eigendom, en waar relevant, administratieve en gerechtelijke samenwerking. De vragenlijst is uitsluitend bedoeld voor IE-geschillen voor rechtbanken.

 

Deze vragenlijst is bedoeld voor een raadpleging onder een breed publiek, onder meer van leden van beide Organisaties, instellingen, beoefenaars van juridische beroepen, bedrijfsjuristen, academici en andere particulieren. De ontvangen antwoorden zullen worden gebundeld en geanalyseerd, en vervolgens aan de CGAP worden voorgelegd vóór haar vergadering van 2022, teneinde de CGAP te helpen bij het bepalen van de toekomstige werkzaamheden van de HCCH op het gebied van intellectuele eigendom en IPR.”

 

Lees het volledige bericht hier.

 

Of ga direct naar de enquête.