Hema veroordeeld tot schadevergoeding van bijna € 4.5 miljoen voor inbreuk op beeldmerk Levi’s

16-05-2018 Print this page
B915407
(Met dank aan Thierry van Innis, Van Innis & Delarue)

Hema dient bijna 4.5 miljoen euro schadevergoeding te betalen aan Levi's. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank van koophandel te Brussel. Hema heeft broeken verkocht die voorzien zijn van de links afgebeelde tekens. Levi’s stelt dat Hema hiermee inbreuk maakt op haar rechts onder weergegeven beeldmerk. 

 

De rechtbank van koophandel te Brussel oordeelt dat inderdaad sprake is van inbreuk. De rechtbank van koophandel overweegt hiertoe – samengevat – dat er gevaar voor verwarring bestaat in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE nu het gaat om tekens met een hoge mate van visuele overeenkomst, sprake is van identieke waren en het Levi’s merk bovendien bekendheid geniet.

 

De rechtbank van koophandel acht een schadevergoeding van € 20 per broek redelijk en proportioneel, hetgeen gelet op het aantal verkochte inbreukmakende broeken in de Benelux (ruim 220 duizend) neerkomt op een schadevergoeding van € 4.432.060.  

 

Lees de uitspraak hier