Herijking van de rol van de accountant bij de opgaveverplichting

Print this page 08-05-2018
B915403

BMM Bulletin 1/2018, p. 48-51, Paul Tjiam: "Allereerst geldt natuurlijk de dwangsom als middel om de gedaagde ervan te weerhouden een onjuiste opgave te verstrekken. Zoals hiervoor beschreven helpt de dwangsom in mijn optiek vooral om de materiële kant van de opgave te waarborgen. Wanneer reële twijfels bestaan of de gadaagde in staat is een getrouwe opgave te verstrekken dan zou een rapport van feitelijke bevindingen opgesteld door een accountant of (in het uiterste geval) een onafhankelijke, gediplomeerde administrateur uitkoomst bieden. De situaties waarbij de assistentie van een accountant noodzakelijk kan zijn, doen zich bijvoorbeeld voor bij omvangrijke, complexe of ongeorganiseerde administraties of wanneer de gedaagde beperkte administratieve capaciteiten heeft. In die gevallen wordt in elk geval de formele kant van de opgave op enige wijze gewaarborgd. tot slot zou in gevallen waarbij de belangen groot zin en waarbij tevens aan de betrouwbaarheid van de gedaagde wordt getwijfeld, de eiser er goed aan doen om de informatie eerst veilig te stellen via het bewijsbeslag."