Het neutrale Marktplaats is niet aansprakelijk

22-05-2012 Print this page

B9 11244. Gerechtshof Leeuwarden, 22 mei 2012, zaaknr. 106031, Stokke c.s. tegen Marktplaats B.V. (met dank aan Tobias Cohen Jehoram & Marjolein Bronneman, De Brauw Blackstone Westbroek).

Aansprakelijkheid veiling-sites. Onrechtmatige daad. Auteursrecht. NAW-gegevens. Tripp Trapp-zaak. Arrest van 35 pagina’s in een geschil over de vraag of Marktplaats onrechtmatig heeft gehandeld door het gesteld ‘stelselmatig niet verwijderen’ van advertenties voor inbreukmakende (gebruikte) kinderstoelen. Stokke stelt dat tot zulk optreden is verplicht en tevens verplicht is de NAW-gegevens van adverteerders te registreren en aan Stokke af te geven. Eindarrest na Hof Leeuwarden, 8 juni 2010, IEPT20100608.

Het hof bekrachtigd de vonnissen waarvan beroep, Rb Zwolle 14 maart 2007 & 3 mei 2005, IEPT20070314 en oordeelt, kort gezegd, dat Marktplaats zich als neutrale ‘host’ met succes op vrijwaring kan beroepen, zelf geen inbreuk maakt, geen filterverplichting heeft en niet gehouden is om de NAW gegevens van particuliere aanbieders te registreren en over te leggen.

Het hof oordeelt dat Marktplaats een neutrale positie heeft ten opzichte van de afzonderlijke verkoopaanbiedingen op Marktplaats.nl, zelf geen actieve rol speelt en zodoende een opslagdienst (hosting-dienst) levert als bedoeld in art. 6:196c lid 4 BW (art 14 Reh). Marktplaats kan zich derhalve op vrijwaring van aansprakelijkheid kan beroepen. Het feit dat Marktplaats haar dienst zo aantrekkelijk mogelijk wil presenteren en daarvoor adverteert, wil nog niet zeggen dat zij bepaalde op Marktplaats.nl geplaatste aanbiedingen bevordert. Marktplaats handelt daarnaast prompt om inbreukmakende advertenties te verwijderen en de genoemde wetsartikelen verlangen van een ‘host’ ook niet dat hij een filter moet toepassen om met succes een beroep op vrijwaring te kunnen doen.

Ook kan, op min of meer dezelfde gronden,  niet worden gezegd dat Marktplaats zelf auteursrechtinbreuk pleegt. Wat Marktplaats doet is niet méér dat het beschikbaar stellen van een fysieke faciliteit, wat op zich geen mededeling aan het publiek door Marktplaats oplevert.

Ook van ‘betrokkenheid’ bij merkinbreuk of ongeoorloofde reclame is geen sprake. Niet gezegd kan worden dat Marktplaats de op haar rustende zorgvuldigheidsverplichting heeft geschonden.

De op IE-rechten en onrechtmatige daad gevorderde filterverplichting van Marktplaats wordt afgewezen, omdat deze niet in verhouding staan tot het nagestreefde doel. De gevorderde filterverplichtingen leveren voor Stokke namelijk, kort gezegd, slechts geringe voordelen op in vergelijking met de huidige situatie waarin SNB React tegen betaling de advertenties voor Stokke in de gaten houdt en verwijdert, terwijl er voor Marktplaats aanzienlijk grotere nadelen aan zijn verbonden (Marktplaats trekt geen profijt van de inbreukmakende advertenties, integendeel, de advertenties leveren voornamelijk extra kostenposten op). Onder verwijzing naar de eerdere genoemde vrijwaringsregeling is er daarnaast ook geen noodzaak voor Marktplaats om de kosten van SNB React te vergoeden.

Met betrekking tot de gevorderde NAW- gegevens, oordeelt het hof dat Marktplaats niet gehouden is om de identiteit van particuliere adverteerders kenbaar te maken, aangezien deze geen commerciële communicatie in de zin van de Reh verrichten. Toewijzing van de vordering zou ook als ongewenst resultaat hebben dat de veel grotere groep van ‘onschuldige’ aanbieders geregistreerd zouden moeten worden. In vergelijking met de nu door SNB React geleverde diensten zou het Stokke per saldo bovendien slechts een tamelijk gering voordeel opleveren.

Voor het stellen van prejudiciële vragen acht het hof geen aanleiding. De 1019h proceskosten van circa €130.000,- komen voor rekening van Stokke.

Lees het arrest hier of hier (rechtspraak.nl)