Hof van Beroep Antwerpen: inbreuk op kwekersrecht Asterix en Fontane

Print this page 16-06-2017
B915004
(Met dank aan Kirian Claeyé, ALTIUS)

Hof van beroep Antwerpen, 2 mei 2017, Breeders Trust v BVBA

 

Kwekersrecht. Samenvatting inzendende advocaat: “Breeders Trust is een “organisatie van houders” in de zin van Verordening 1768/95 en kan inbreukzaken opstarten namens haar leden-titularissen van de kwekersrechten. Na beslag inzake namaak komt niet enkel inbreuk ras Asterix aan het licht, maar tevens ras Fontane. Bewijs inzake Fontane is rechtmatig bekomen. De inbreuk op beide rassen is bewezen.

 

Voor wat betreft het Belgische ras (Asterix) is er sowieso inbreuk nu er sprake is van vermeerdering zonder betaling van enige vergoeding en ten tijde van de inbreukmakende handelingen het “landbouwersvoorrecht” nog niet was ingevoerd in België. Voor wat betreft het Europees beschermde ras (Fontane), is niet aan de voorwaarden van dit “landbouwersvoorrecht” onder artikel 14 van Verordening 2100/94 voldaan, nu voor een deel van het betrokken hoevepootgoed geen billijke vergoeding werd betaald, en een ander deel niet werd uitgeplant op hetzelfde bedrijf als datgene waar het werd geproduceerd, minstens er geen pachtovereenkomst voorlag (de “dubbele eigen-bedrijfsvereiste” van artikel 14 van Verordening 2100/94).

 

Voor de inbreuken op beide kwekersrechten wordt een vergoeding toegekend, bestaande uit de gederfde winst en het geleden verlies. Specifiek voor wat betreft het ras Fontane, wordt krachtens artikel 94(1) van Verordening 2100/94 1x de gebruikelijke licentievergoeding toegekend (in België het dubbele van de normaal verschuldigde billijke vergoeding). Daarenboven wordt ook andere schade vastgesteld. De ondergrens van de vergoeding daarvoor moet krachtens artikel 94(2) van Verordening 2100/94 forfaitair worden vastgesteld op de door de inbreukmaker genoten winst, hetgeen geen winstafdracht uitmaakt in de zin van artikel 97 van Verordening 2100/94. Een revisor wordt aangesteld om deze winst te berekenen.”

 

Lees het arrest hier.