HvJ EU Wintersteiger: Adwords & rechterlijke bevoegdheid

19-04-2012 Print this page

B9 11111. HvJ EU, 19 april 2012,  C-523/10, Wintersteiger AG tegen Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (prejudiciële vragen Oberste Gerichtshof Oostenrijk).

Merkenrecht. Rechterlijke bevoegdheid bij merkinbreuk d.m.v. Adwords. Verordening 44/2001/EG betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet aldus worden uitgelegd dat bij een geschil over de inbreuk op een in een lidstaat ingeschreven merk die zou bestaan in het gebruik door een adverteerder van een aan dat merk identiek trefwoord op de website van een zoekmachine die via een landgebonden topniveaudomein van een andere lidstaat opereert, aanhangig kan worden gemaakt bij de rechters van de lidstaat waar het merk is ingeschreven of bij de rechters van de lidstaat van de plaats waar de adverteerder is gevestigd.

Wintersteiger AG is een onderneming in Oostenrijk die ski‑en snowboardservicemachines produceert en op wereldniveau verhandelt. Zij is houdster van het Oostenrijkse merk ‘Wintersteiger’. Products 4U Sondermaschinenbau verkoopt onder meer toebehoren voor door Wintersteiger geproduceerde machines en heeft het trefwoord ‘Wintersteiger’ als AdWord ingeschreven. Deze inschrijving was evenwel beperkt tot de vanuit het Duitse topniveaudomein („google.de”) ingevoerde zoekopdrachten, maar omdat, kort gezegd, de website www.google.de ook in Oostenrijk kan worden geraadpleegd, stelt Wintersteiger dat de Oostenrijkse rechter toch bevoegd is.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat een geschil over een inbreuk op een in een lidstaat ingeschreven merk die zou bestaan in het gebruik door een adverteerder van een aan dat merk identiek trefwoord op de website van een zoekmachine die via een landgebonden topniveaudomeinnaam van een andere lidstaat opereert, aanhangig kan worden gemaakt bij de rechters van de lidstaat waar het merk is ingeschreven of bij de rechters van de lidstaat van de plaats waar de adverteerder is gevestigd.

Lees het arrest hier.