Intellectuele Eigendom & Reclamerecht (IER) - afl. 4 augustus 2019

Print this page 11-09-2019
B915839

Onderstaand vindt u een kort overzicht van artikelen, uitgegeven in IER 2019, afl. 4

 

Nr. 19 Geen vrij verkeer van IE-vonnissen / Mr. dr. A.M.E. Verschuur

IER, jaargang 35, aflevering 4, augustus 2019, p. 211, A.M.E. Verschuur: "Op 2 juli 2019 werd, na een diplomatieke conferentie van twee weken (en diverse eerdere bijeenkomsten), in Den Haag een nieuw Haags verdrag ondertekend: de “2019 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters”. [...] Intellectueel eigendom is echter uitgesloten van de reikwijdte van het verdrag – gaat global justice dan aan onze neus voorbij? [...] Terugkomend op de vraag die ik aan het begin van deze Vizier formuleerde, is het gelet op het voorgaande de vraag of het nieuwe verdrag geheel aan onze neus voorbijgaat. Deels in ieder geval wel, zoveel is zeker. Maar in hoeverre, en ook meer algemeen of dit ook betekent dat “global justice” (deels) buiten ons bereik blijft, is voer voor discussie!

 

Jurisprudentie

Octrooirecht

Nr. 20 Rechtbank Den Haag, 1 februari 2019 (Anheuser-Busch/Heineken), m.nt. F.W.E. Eijsvogels

IER, jaargang 35, aflevering 4, augustus 2019, p. 213: "Naarmate de gestelde inbreuk of het octrooi minder sterk lijkt, en naarmate het tegenover inzage gestelde bedrijfsgeheim sterker lijkt, is er in kortgeding minder reden om de exhibitie te bevelen. Er is dan meer voor te zeggen dat de vraag of inzage moet worden verleend (en aan wie of op welke wijze) in een daartoe strekkende bodemprocedure (bij wijze van incidentele vordering) wordt beantwoord. [...]"

 

Nr. 21 Hoge Raad, 19 april 2019 (HP/Digital Revolution), m.nt. R. van Kleeff

IER, jaargang 35, aflevering 4, augustus 2019, p. 227: "De HR bekrachtigt voor de praktijk relevante oordelen van het hof: 1) Bij de beoordeling van de nieuwheid van een ‘means plus function inrichtingconclusie’ is relevant of de uit de stand van de techniek bekende inrichting zowel geschikt als aangepast is. Dat deze werd geopenbaard in de context van een afwijkende werkwijze is niet relevant. 2) Een hulpverzoek in een Nederlandse procedure kan conform G 3/14 kan worden getoetst aan artikel 84 EOV. 3) De aanschaf van een verbruikend apparaat kan onder omstandigheden leiden tot een impliciete licentie voor het gebruik van compatibele consumables. [...]"

 

Nr. 22 Wetgevingsoverzicht / Mr. W.J. Brants LL.M

IER, jaargang 35, aflevering 3, augustus 2019, p. 241: "Deze rubriek bevat een overzicht van recent vastgestelde en/of in werking getreden wet- en regelgeving alsmede een overzicht van de wetsvoorstellen die op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bij het parlement aanhangig zijn. Wetsvoorstellen waarin gedurende twee jaar geen activiteit in de parlementaire behandeling is waargenomen zijn niet opgenomen in dit wetgevingsoverzicht."