Interview met Anita Verheggen over investeringsfonds Pop in Sena Performers Magazine (4, 2018)

11-12-2018 Print this page
B915591

Nelleke Slot, voorpublicatie interview met Anita Verheggen in Sena Performers Magazine (4, 2018)

 

"In januari 2019 lanceert minister Van Engelshoven tijdens de Eurosonic-conferentie een nieuw fonds speciaal gericht op popmuziek. Dit is een investeringsfonds dat dankzij financiële bijdragen van Sena en OCW tot stand is gekomen en popmusici moet helpen bij de opbouw van een duurzame carrière. Er zijn twee onderdelen, een bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en een bij het Fonds Podiumkunsten (FPK). Het
FPK is verantwoordelijk voor het deel dat gaat over ondersteuning van individuele artiesten. Anita Verheggen, namens Sena Performers lid van de Raad van Aangeslotenen (RvA) en beleidsmedewerker bij de Ntb/Kunstenbond, heeft jarenlang gelobbyd voor dit
fonds.

 

Ben je tevreden met het resultaat van je lobby?
“Ja, het is fantastisch dat OCW besloten heeft om de 3 ton die wij vanuit Sena ter beschikking hebben gesteld te matchen met 6 ton. Zo krijgt de popsector, toch al niet overmatig met subsidie bedeeld, een stevige financiële impuls. Wij willen een regeling waar popmusici echt wat aan hebben. Samen met Michiel ten Veen, RvA-lid namens de Producenten, probeer ik dit te realiseren. Dat vergt het nodige denk- en puzzelwerk, ruggespraak met de popsector, o.a. met de Popcoalitie die dit plan ondersteunt, en constructief overleg met het FPK dat de regeling voor popmusici met veel enthousiasme ontwerpt en gaat uitvoeren. Hopelijk brengt het een omwenteling in de popsubsidiëring teweeg.”

 

Hoe gaat de regeling er uitzien?
“Het is een regeling voor popmusici in de mid-career-fase. Zij kunnen via een speciale portal, samen met hun zakelijke partners, een plan indienen. Als het plan aan de criteria voldoet legt het fonds een bedrag bij. Het is een zogenaamd revolverend fonds: een deel van het bedrag dat aan een artiest/zakenpartner wordt toegekend is een gift en een deel een renteloze lening die na een aantal jaren moet worden terugbetaald. Dat leningdeel vloeit terug in het investeringsfonds zodat andere artiesten daar weer van kunnen profiteren. Bij het Sena Performers Muziekproductiefonds hebben we goede ervaringen met een vergelijkbaar
leningsysteem.”

 

Aan welke criteria moet een aanvraag voldoen?
“Het is de bedoeling dat de aanvragen niet aan de hand van artistieke criteria worden beoordeeld. Wel zal er worden gecheckt of het plan realistisch is op basis van zo objectief mogelijke criteria. Het FPK en Sena willen ook een check inbouwen of de afspraken tussen de artiest en zakelijke partners voldoen aan de normen van Fair Practice. De popsector heeft veel verschillende subgenres met elk een eigen werkwijze en een verschillend verloop van artiestencarrières. Het is onmogelijk om deze diversiteit te vertalen naar één, voor iedereen op dezelfde manier, geldende set van criteria. Daarom zullen we waarschijnlijk niet kunnen ontkomen aan een pool van experts die de ingediende plannen toetsen. We zijn met het FPK in gesprek over welke experts we daarvoor vragen.”
 

Wanneer vind je het fonds geslaagd?
“Als de regeling echt aansluit bij de poppraktijk, voldoende toegankelijk is voor alle popgenres en musici werkelijk vooruit helpt, ook met een eerlijker verdeling van de inkomsten en rechten.”"

 

Lees het artikel hier