Interview met Valentijn de Jongh en Erwin Angad-Gaur over de nieuwe richtlijn Auteursrecht en Platform Makers

Print this page 17-12-2019
B915922

Dupho.nl: "De Europese Commissie keurde afgelopen maart en april een nieuwe auteursrechtrichtlijn goed. Lidstaten krijgen nu twee jaar de tijd om deze richtlijn om te zetten in nationale wet- en regelgeving. Maar wat moet je hier als fotograaf nou precies mee? Valentijn de Jongh, jurist bij DuPho en bestuurslid van Platform Makers gaat hierover in gesprek met Erwin Angad-Gaur, voorzitter Platform Makers.

 

Wat is Platform Makers?

Angad-Gaur: “In 2009 is Platform Makers opgericht. Destijds was de stem van de makers te verdeeld, verspreid over allerlei verschillende vakbonden en beroepsorganisaties en daardoor hadden we geen eenduidige stem richting de politiek. Door als auteurs en uitvoerend kunstenaars, dus ook fotografen, de krachten te bundelen binnen Platform Makers creëren we één aanspreekpunt en kunnen we de positie van makers verstevigen. Het doel van makers is natuurlijk om gezien, gelezen of gehoord

te worden, niet het gebruik van hun werk te verbieden. Voor dat gebruik willen makers dan natuurlijk wel een redelijke vergoeding.”

 

Platform Makers vertegenwoordigt indirect 30.000 auteurs en artiesten. Het platform zelf heeft geen ledenbestand, de communicatie gaat via de aangesloten beroepsverenigingen en vakbonden, waaronder DuPho."

 

[...]

 

Nieuwe EU Richtlijn:

De Jongh: “Dan nu de nieuwe EU richtlijn. De oude stamt nog uit 2001 en is achterhaald. In de nieuwe richtlijn is meer aandacht voor de digitalisering. Grote platforms zoals bijvoorbeeld Google en Facebook verdienen veel geld zonder dat de makers hiervoor een vergoeding krijgen. De nieuwe wet moet hier veranderingen in brengen.”

Angad-Gaur: “Zoals het nu is kunnen Facebook en Google heel makkelijk hun handen er vanaf trekken, ‘wij maken het niet openbaar’ geven ze dan aan. Het is de vraag of de nieuwe wet daar ook echt verandering in gaat brengen. Waarschijnlijk hoef je als individueel fotograaf nog steeds niet bij deze partijen aan te kloppen, we zullen collectieve afspraken moeten maken met deze partijen. Als fotograaf is het dan belangrijk om je aan te sluiten bij Pictoright, zij kunnen die collectieve gelden innen en aan je uitkeren.”

 

[...]"

 

Lees het hele interview hier.