Investeringsverplichting streamingsdiensten in Nederlands cultureel audiovisueel product

22-12-2023 Print this page
B916623

Vanaf 1 januari 2024 moeten grote streamingdiensten die opereren in Nederland ten minste 5% van hun jaarlijkse omzet investeren in Nederlandse audiovisuele producties. Deze nieuwe wet is van toepassing op streamingdiensten die een aanzienlijke jaarlijkse omzet genereren van meer dan € 10 miljoen in Nederland.

 

Artikel 3.29e Mediawet 2008
1.Een media-instelling die een commerciële mediadienst op aanvraag verzorgt, investeert in Nederlands cultureel audiovisueel product.
2.De investering bedraagt vijf procent van de relevante omzet per boekjaar.
3.De relevante omzet per boekjaar bestaat uit alle in Nederland gegenereerde omzet die verband houdt met het aanbieden van de betreffende commerciële mediadienst op aanvraag. Hiertoe wordt gerekend omzet uit:
a.reclameboodschappen;
b.abonnementen;
c.gebruikerstransacties;
d.sponsoring; en
e.productplaatsing.
4.Het eerste lid is niet van toepassing indien de relevante omzet per boekjaar minder dan € 10 miljoen bedraagt. (...)

 

artikel 3.29f Mediawet 2008
Onder Nederlands cultureel audiovisueel product wordt verstaan een Europese productie in de zin van artikel 1, onderdeel n, van de Europese richtlijn, niet zijnde een verslag of de weergave van een of meer sportevenementen of sportwedstrijden, die voldoet aan ten minste twee van de volgende voorwaarden, waarvan ten minste één van de onder a of b genoemde voorwaarden:
a.het scenario is voor ten minste 75 procent geschreven in de Nederlandse of Friese taal;
b.de hoofdpersonages drukken zich voor ten minste 75 procent uit in de Nederlandse of Friese taal;
c.het scenario is gebaseerd op een origineel literair werk in de Nederlandse of Friese taal;
d.het hoofdthema houdt verband met de Nederlandse cultuur, geschiedenis, maatschappij of politiek.


Per 1 januari 2024, Staatsblad 2023-382

Zie kamerdossier 36176.