Jaarrapport 2022 Toezicht op collectief beheer

13-10-2023 Print this page
B916568

Toenemende informatievoorziening aan rechthebbenden en/of aan andere cbo’s.

 

Uit de Samenvatting: Het publiceren van lijsten op de website van werken waarvoor nog geen of nog niet alle rechthebbenden zijn gevonden, ondanks de inspanningen van de cbo om deze te achterhalen, wordt thans door acht cbo’s gedaan. Drie cbo’s publiceren geen lijsten, waarvan één cbo rechthebbenden naar bronnen verwijst en deze werken laat claimen en één cbo vermeldt dat de rechthebbenden altijd bekend zijn. 
 

De meeste cbo’s lukt het om binnen de genoemde termijnen in ruime mate (80% of meer) uit te keren. Een cbo dient binnen negen maanden volgend op het jaar van incasso, of binnen zes maanden na ontvangst indien de gelden van een andere cbo zijn ontvangen, aan rechthebbenden uit te keren, tenzij objectieve redenen de cbo weerhouden deze termijnen te eerbiedigen.

Lees hier het gehele jaarrapport
 

.