Kamer neemt motie aan over voorkomen monopolisering van een vaccin tegen Corona

Print this page 19-03-2020
B915993

Tijdens het debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus is een motie aangenomen waarin de kamer uitspreekt dat de monopolisering van een vaccin door één bedrijf of land ten koste van de beschikbaarheid voor de wereldbevolking voorkomen moet worden, en waarin zij verzoekt de regering zich hier op nationaal, Europees en internationaal niveau maximaal voor in te spannen en zo nodig met noodmaatregelen te komen.

 

In de oorspronkelijke motie van SP-kamerlid Hijink werd gesproken over dwanglicenties of het opzij zetten van het patentrecht. Minister Wiebes zei hierover dat het kabinet in actie moet komen als een monopoliepositie een oplossing zou doorkruisen voor een vaccin, maar dat dit ook op andere manieren geregeld kan worden. Het door Hijink geopperde “verhoudt zich gewoon niet tot het recht”, aldus Wiebes.

 

Lees hier het volledige plenaire verslag.