Kent u deze nog..nog..nog..? HR-klassiekers gepubliceerd

Print this page 07-05-2020
B916036

De Hoge Raad ziet het maatschappelijk belang van, en ook als zijn maatschappelijke taak in, het (gratis) online beschikbaar stellen van ‘oude’ (‘mijlpaal’)arresten van vóór het jaar 2000. Nu zijn ook Decca v Holland Nautic, Dior v Evora, Malmberg v Beeldrecht – Zienderogen Kunst, Dreentegel, Ciba Geigy v Oté Optics, Elvis Presley, Staat v Den Oude en KNVB v NOS gepubliceerd.

 

IEPT19860627, HR, Decca v Holland Nautic

Prestatiebescherming: éénlijnsprestatie vereist en terughoudendheid geboden - Enkel profiteren van Decca's prestatie niet onrechtmatig, ook wanneer Decca daarvan nadeel ondervindt

ECLI:NL:HR:1986:AD7158

 

IEPT19871023, HR, KNVB v NOS

Prestatiebescherming: Enkel profiteren van door KNVB georganiseerde wedstrijden niet onrechtmatig ook indien KNVB daarvan nadeel ondervindt - Organiseren wedstrijden en competitie geen éénlijnsprestatie - Eigenaar/gebruiker stadion mag beperkingen aan toegang verbinden.

ECLI:NL:HR:1987:AD0055

 

IEPT19871120, HR, Staat v Den Ouden

Prestatiebescherming: Enkel profiteren van Staat's prestatie niet onrechtmatig ook indien Staat daarvan nadeel ondervindt - Terughoudendheid geboden, mede vanwege ontbreken van auteursrecht op wetten en verordeningen - Volkomen gelijkheid en lagere prijs geen bijkomende omstandigheden die tot onrechtmatigheid leiden.

ECLI:NL:HR:1987:AD0056

 

IEPT19890224, HR, Elvis Presley

Prestatie uitvoerend kunstenaar beschermd zonder wettelijke basis. Bescherming fonogrammenproducent als licentie-nemer uitvoerend kunstenaar: doel bescherming uitvoerend kunstenaar brengt met zich dat ook degene die met diens toestemming op-namen van diens uitvoeringen maakt zich ook tegen overname daarvan kan verzetten. Toepasselijk recht licentieovereenkomst niet relevant. Portretrecht komt krachtens art. 21 Aw alleen toe aan geportretteerde of diens nabestaanden – geen bescherming licentienemer.

ECLI:NL:HR:1989:AD0647

 

IEPT19900622, HR, Malmberg v Beeldrecht Zienderogen Kunst
Citaatrecht: opneming 'in het verband van de tekst' mag niet wezenlijk afbreuk doen aan de exploitatie van het betreffende werk.

ECLI:NL:HR:1990:AD1160

 

IEPT19950113, HR, Ciba Geigy v Oté Optics

Beschermingsomvang octrooi: Komt aan op wat wezenlijk is: wat de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte is - Gebrek aan duidelijkheid conclusie werkt in be-ginsel ten nadele van octrooihouder - Verleningsdossier relevant en kan eventueel ook ten gunste van door octrooihouder gebruikt worden - Mate van vernieuwing geoctrooieerde uitvinding relevant.

ECLI:NL:HR:1995:ZC1609

 

IEPT19950127, HR, Dreentegel

Geen auteursrechtelijk beschermd werk: de vorm van de Dreentegel wqordt bepaald technische eisen te voldoen. Gelijkenis tussen de Dreentegel en de tegel waarvoor in 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd. Geldig vormmerk

ECLI:NL:HR:1995:ZC1623

 

IEPT19951020, HR, Dior v Evora

Prejudiciële vragen BenGH en HvJEG merken- en auteursrecht - Geen gesloten systeem van beperkingen op het auteursrecht - Geen stilzwijgende toestemming voor in branche gebruikelijke wijze van adverteren.

ECLI:NL:HR:1995:ZC1845