Kent u deze nog..nog..nog..? HR-klassiekers gepubliceerd - Update februari 2021

19-02-2021 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
B916154

De Hoge Raad ziet het maatschappelijk belang van, en ook als zijn maatschappelijke taak in, het (gratis) online beschikbaar stellen van ‘oude’ (‘mijlpaal’)arresten van vóór het jaar 2000. Nu zijn ook Decca v Holland Nautic, Dior v Evora, Malmberg v Beeldrecht – Zienderogen Kunst, Dreentegel, Ciba Geigy v Oté Optics, Elvis Presley, Staat v Den Oude, KNVB v NOS, Rummikub II gepubliceerd, Ster Woningen v Stemrij.

 

IEPT19860627, HR, Decca v Holland Nautic

Prestatiebescherming: éénlijnsprestatie vereist en terughoudendheid geboden - Enkel profiteren van Decca's prestatie niet onrechtmatig, ook wanneer Decca daarvan nadeel ondervindt

ECLI:NL:HR:1986:AD7158

 

IEPT19871023, HR, KNVB v NOS

Prestatiebescherming: Enkel profiteren van door KNVB georganiseerde wedstrijden niet onrechtmatig ook indien KNVB daarvan nadeel ondervindt - Organiseren wedstrijden en competitie geen éénlijnsprestatie - Eigenaar/gebruiker stadion mag beperkingen aan toegang verbinden.

ECLI:NL:HR:1987:AD0055

 

IEPT19871120, HR, Staat v Den Ouden

Prestatiebescherming: Enkel profiteren van Staat's prestatie niet onrechtmatig ook indien Staat daarvan nadeel ondervindt - Terughoudendheid geboden, mede vanwege ontbreken van auteursrecht op wetten en verordeningen - Volkomen gelijkheid en lagere prijs geen bijkomende omstandigheden die tot onrechtmatigheid leiden.

ECLI:NL:HR:1987:AD0056

 

IEPT19890224, HR, Elvis Presley

Prestatie uitvoerend kunstenaar beschermd zonder wettelijke basis. Bescherming fonogrammenproducent als licentie-nemer uitvoerend kunstenaar: doel bescherming uitvoerend kunstenaar brengt met zich dat ook degene die met diens toestemming op-namen van diens uitvoeringen maakt zich ook tegen overname daarvan kan verzetten. Toepasselijk recht licentieovereenkomst niet relevant. Portretrecht komt krachtens art. 21 Aw alleen toe aan geportretteerde of diens nabestaanden – geen bescherming licentienemer.

ECLI:NL:HR:1989:AD0647

 

IEPT19900622, HR, Malmberg v Beeldrecht Zienderogen Kunst
Citaatrecht: opneming 'in het verband van de tekst' mag niet wezenlijk afbreuk doen aan de exploitatie van het betreffende werk.

ECLI:NL:HR:1990:AD1160

 

IEPT19950113, HR, Ciba Geigy v Oté Optics

Beschermingsomvang octrooi: Komt aan op wat wezenlijk is: wat de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte is - Gebrek aan duidelijkheid conclusie werkt in be-ginsel ten nadele van octrooihouder - Verleningsdossier relevant en kan eventueel ook ten gunste van door octrooihouder gebruikt worden - Mate van vernieuwing geoctrooieerde uitvinding relevant.

ECLI:NL:HR:1995:ZC1609

 

IEPT19950127, HR, Dreentegel

Geen auteursrechtelijk beschermd werk: de vorm van de Dreentegel wqordt bepaald technische eisen te voldoen. Gelijkenis tussen de Dreentegel en de tegel waarvoor in 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd. Geldig vormmerk

ECLI:NL:HR:1995:ZC1623

 

IEPT19951020, HR, Dior v Evora

Prejudiciële vragen BenGH en HvJEG merken- en auteursrecht - Geen gesloten systeem van beperkingen op het auteursrecht - Geen stilzwijgende toestemming voor in branche gebruikelijke wijze van adverteren.

ECLI:NL:HR:1995:ZC1845

 

Aanvulling 4 december 2020

 

IEPT19961115, HR, Rummikub II

Slaafse nabootsing: Toerekenbaarheid onrechtmatig handelen: geen verschoonbare rechtsdwaling buitenlandse partij. Vooropstellingen inzake wijze van schadeberekening, motivering en schatting schade. Vergissing Hof leidt mogelijk tot andere schadebegroting dan Dfl 750.000

ECLI:NL:HR:1996:ZC2195

 

Aanvulling 16 februari 2021

 

IEPT19961206, HR, Ster Woningen v Stermij
Oordeel dat Woord 'ster' zwak onderscheidend vermogen heeft en beide namen in hun geheel beschouwd niet toch een zo grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar te duchten is geeft geen blijk van onjuiste rechtsopvatting

ECLI:NL:HR:1996:ZC2223