Marcel de Zwaan benoemd tot lid CVTA

Print this page 19-06-2017
B915008

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 juni 2017, nr. 2078078, betreffende de benoeming en ontslag van de leden van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten

"Met ingang van 1 juli 2017 tot en met 1 juli 2021 wordt de heer mr. M.R. de Zwaan voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten."

Lees hier meer.